Tysklandsfararna – Historien om en bortglömd utvandring

Bengt Gärdfors
Aerobicsalen, lördag 22 augusti kl. 16.00–16.40 
Aerobicsalen, lördag 23 augusti kl. 12.00–12.40

I skuggan av den stora emigrationen från Sverige till Nordamerika under slutet av 1800-talet förekom ett antal andra ganska omfattande folkförflyttningar från vårt land som inte fått stor plats i historieböckerna.

Den svenska utvandringen till norra Tyskland åren 1865-1914 är en sådan ”glömd utvandring”. Tusentals människor, i huvudsak tjänstefolk ur landsbygdsproletariatet, lämnade Sverige för att söka utkomst i Tyskland. Man har räknat med att det handlade om ungefär 200 000 personer.

Bengt Gärdfors är historiker och författare och fd auktoriserad revisor. Han föddes i Göteborg 1938 är sedan 2003 bosatt i Laholm. År 2006 avlade han filosofie magisterexamen i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Gärdfors har bland annat skrivit Föreningen Gamla Laholms årsböcker 2012 och 2019 samt böcker i industrihistoria såsom AB Malcus Holmquist, Wallbergs Industrier, Lundgrens Gjuteri AB. Senare böcker handlar om Sperlingsholm, ett gods utanför Halmstad och om stenhuggarverksamheten i Halland.