Om en karolin, en tsar och en dyngrak björn

Ulf Lindén
C-hallen höger, söndag 23 augusti kl. 10.00–10.40 

Född i Lund 1676, död i Lidköping 1756 – med tiden general, landshövding, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien m.m. Lorenz Christoffer Stobée var en rakryggad idealist men också en politisk bråkstake och som sådan utsatt för upprepade komplotter mot liv, egendom och ära av det svenska hovet under Fredrik I.

Stobée retade också gallfeber på den ryske kejsaren Peter den store, hamnade som krigsfånge i Archangelsk och rymde därifrån under spektakulära omständigheter. Hör historien om en karolin, en tsar och en dyngrak björn. ”Av alla rymningsförsöken har intet blivit så ryktbart som överste Stobées.” (Carl Grimberg i Svenska folkets underbara öden.)

Ulf Lindén är bosatt i Strängnäs. Efter ett yrkesliv som advokat sysslar han numera med det som för ögonblicket roar honom (och då ibland släktforskning).