Oäkta barn – fader okänd

Calle Lindström
Aerobicsalen, lördag 22 augusti kl. 14.00–14.40
Aerobicsalen söndag 23 augusti kl. 11.00–11.40

Detta är ett klassiskt släktforskarproblem som de flesta släktforskare någon gång stöter på. Fram till 1864 var det straffbart att ha utomäktenskapliga förbindelser. Historiskt var det kvinnan som drabbades av samhällets straff, medan mannen ofta kom undan.

Föreläsningen belyser frågan runt oäkta barn; socialt, juridiskt och vilka källor man kan söka i. Vidare ges en historisk tillbakablick hur samhället såg på det oäkta barnet och dess moder.

Calle Lindström är släktforskare sedan drygt 20 år, med ett specialintresse i historia, etnologi, samt sociala relationer och situationer i det gamla bondesamhället. Lindström är också kursledare i släktforskning.