Kata och de kristna vikingarna i Varnhem

Maria Vretemark
C-hallen vänster, lördag 22 augusti kl. 11.00–11.40 

De utgrävningar som Västergötlands museum bedrivit i Varnhem de senaste åren har lett till att man hittat grunden efter en tidig stenkyrka med krypta från 1000-talet, en stor tidigkristen begravningsplats som togs i bruk på 900-talet samt spår av den stora gård som donerades till munkarna i mitten på 1100-talet.

Fynden, och även DNA-analyser på skeletten, berättar om kontakter västerut, mot Danmark och England. Det är sannolikt dessa influenser som förklarar de tidiga kristna spåren i Varnhem och på andra platser i Västergötland. Tack vare en runristad gravsten känner vi namnet på några av vikingarna som bodde på den stora gården för 1000 år sedan. På platsen för utgrävningarna finns nu informationsbyggnaden Kata Gård, som rymmer ruinen efter stenkyrkan, gårdsägarinnan Katas grav och en utställning som berättar om platsen.

Maria Vretemark filosofie doktor i historisk osteologi och 1:e antikvarie vid Västergötlands museum i Skara. Vretemark är projektledare för de arkeologiska utgrävningarna som bedrivits i Varnhem sedan 2005. Hon är också ansvarig för Kata Gård i Varnhem.