Det 30-åriga kriget

Bo Eriksson
C-hallen höger, lördag 22 augusti kl. 12.00–12.40

Historikern Bo Eriksson berättar om bakgrunden till att Sverige gav sig in i kriget på tysk mark, och om hur lyckosam den svenska armén var till en början. Dessutom får läsaren veta mycket om det svenska samhället, krigskulturen och den militära taktiken på den tiden samt, inte minst, om de personer som levde då och skrivit ned sina minnen.

Bo Eriksson är docent i historia och redaktör för Historisk tidskrift. Han har skrivit flera uppmärksammade böcker bland annat Monster: En världshistoria om det skrämmande (2016), Den svenska adelns historia (2011), I skuggan av tronen: En biografi över Per Brahe dä (2009) och Lützen 1632: Ett ödesdigert beslut (2006). År 2009 tilldelades han Hertig Karls pris (Stora historiepriset), för att ha ”förmedlat väsentlig historisk kunskap till en bred allmänhet” och ”etablerat sig som en kunnig populärhistoriker av främsta klass”.

Foto: Kate Gabor